Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

xchocolatex
1950 3b32 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
xchocolatex
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vianiezwykla niezwykla
xchocolatex
xchocolatex
You have to meet people where they are, and sometimes you have to leave them there.
— Iyanla Vanzant
Reposted from0 0 viasmaller smaller
xchocolatex
xchocolatex
You have to meet people where they are, and sometimes you have to leave them there.
— Iyanla Vanzant
Reposted from0 0 viasmaller smaller
xchocolatex
0622 44ab 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasmaller smaller
xchocolatex
4422 342c 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaincentive incentive
xchocolatex
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 viaincentive incentive
xchocolatex
1357 3584 500
Właśnie tego chcemy. 
Reposted fromhrafn hrafn viajoannem joannem
xchocolatex
Czy należy mieć takie uwielbienie dla osób, które może tego nie są warte ?
— Ludzie Bezdomni, S. Żeromski
xchocolatex
Reposted fromFlau Flau viajustmine justmine
xchocolatex
0720 60cc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony

February 27 2020

xchocolatex
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagregorczykm gregorczykm
xchocolatex
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości. 
— Ewa Grzywacz
Reposted fromlovvie lovvie
xchocolatex
6593 1c3e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamiischa miischa
xchocolatex
Reposted fromshakeme shakeme viamiischa miischa
xchocolatex
7252 3978 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajustmine justmine

February 19 2020

xchocolatex
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
xchocolatex
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl