Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

xchocolatex
9868 588a 500
xchocolatex
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viaaurinko aurinko
xchocolatex
8652 e912 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaaurinko aurinko

November 14 2019

xchocolatex
4503 8fde 500
Reposted fromimaybebad imaybebad viasorriso sorriso
xchocolatex
6788 7ee2
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viadzony dzony
xchocolatex
xchocolatex
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatake-care take-care
xchocolatex
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
xchocolatex
2548 73e5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaunusual unusual
xchocolatex
Wystarczy, że się człowiek na moment odsłoni, pokaże choć odrobinę ludzkich uczuć, a już dostaje tą swoją wrażliwością po ryju, aż mu gwiazdki migoczą pod kopułą.
— Jens Henrik Jensen - "Mroczni ludzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual
xchocolatex
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunusual unusual

November 13 2019

xchocolatex
9357 416e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheartbreak heartbreak
xchocolatex
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viavampielle vampielle
xchocolatex
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaavooid avooid

October 22 2019

xchocolatex
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa
xchocolatex
Pamiętaj, że dobrzy przyjaciele, dobre zdrowie i dobre małżeństwo nie są ci dane raz na zawsze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
xchocolatex
8653 4492 500
Reposted fromteijakool teijakool viajustmine justmine

October 20 2019

xchocolatex
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
xchocolatex
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
xchocolatex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl