Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

xchocolatex
xchocolatex

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viapeasorela peasorela

February 16 2017

xchocolatex
9861 716d
xchocolatex
0760 bfe0 500
Reposted fromginnyvere ginnyvere viaodulekkocurek odulekkocurek
xchocolatex
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaodulekkocurek odulekkocurek
xchocolatex
xchocolatex
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viadieeine dieeine
xchocolatex
2836 ccbe
Reposted fromscorpix scorpix viadieeine dieeine
xchocolatex

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viadieeine dieeine

July 10 2015

xchocolatex
6649 0cdd
Reposted fromdippi dippi viadyingfordance dyingfordance
xchocolatex
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viadyingfordance dyingfordance
xchocolatex
9869 c162
xchocolatex
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viagoraca-czekolada goraca-czekolada
xchocolatex
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viagoraca-czekolada goraca-czekolada

June 27 2015

xchocolatex
Jest bowiem kilka odmian ciszy; najlepsza jest ta, która zapada z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromkonwalia konwalia viayepyep yepyep
xchocolatex

June 26 2015

xchocolatex
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaszydera szydera
xchocolatex
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viainna inna
xchocolatex
0186 df4f
Reposted fromcontroversial controversial vialovvie lovvie
xchocolatex
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl