Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

xchocolatex
Nauczyłam się tego w okropnych okolicznościach. Nieważne, jak mocno błagasz kogoś, aby został, jeśli chce odejść i tak to zrobi. Jedyne co nam pozostaje, to nauczyć się dać im odejść.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"

March 28 2019

xchocolatex
6787 5bd3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
xchocolatex
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viadirtyliar dirtyliar
xchocolatex
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności
— Jonathan Carroll- “Skradziony kościół”
Reposted fromweightless weightless viatulipanowa tulipanowa
xchocolatex
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vialexxie lexxie

March 26 2019

xchocolatex
3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana viaateme ateme
xchocolatex
1373 be3f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabiri biri
xchocolatex
7986 5838
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabiri biri
xchocolatex
5750 a148 500
Reposted fromnanago nanago viabakatson bakatson
xchocolatex
5738 1d59 500
Reposted fromerq erq viablackheartgirl blackheartgirl
xchocolatex
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viablackheartgirl blackheartgirl
xchocolatex

March 01 2019

xchocolatex
xchocolatex
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty

February 13 2019

xchocolatex
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viamyszkaminnie myszkaminnie
xchocolatex
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
xchocolatex
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
xchocolatex
xchocolatex

February 08 2019

xchocolatex
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl