Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

xchocolatex
Wszyscy uważamy, że jest nie do pomyślenia, by miłość naszego życia miała być czymś lekkim, czymś bez wagi. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin vianaiwna naiwna
xchocolatex
7354 9adb
Reposted fromnowii nowii vianaiwna naiwna
xchocolatex
3009 c459 500
xchocolatex
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty

August 30 2019

xchocolatex
Odkryłam, że większą satysfakcję cielesną czepię z bycia "bierną", chociaż emocjonalnie jestem raczej typem kochanki, a nie ukochanej.. (Boże, jakie to wszystko niedorzeczne!!)
— Sustan Sontag - "Odrodzona", Dzienniki, Tom 1. 1947-1963
Reposted fromemotional-iceberg emotional-iceberg

August 28 2019

xchocolatex
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viakamilab kamilab
xchocolatex
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viakamilab kamilab
xchocolatex
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
xchocolatex
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem do siedemdziesiątki.
— Benjamin Franklin
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamyszkaminnie myszkaminnie
xchocolatex
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viamyszkaminnie myszkaminnie
xchocolatex
xchocolatex
xchocolatex
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
xchocolatex
4429 cc11 500
Reposted fromZircon Zircon viainsanedreamer insanedreamer
xchocolatex
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
xchocolatex
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
xchocolatex
9868 3fdc 500
Reposted fromZircon Zircon viaunusual unusual
xchocolatex
7455 c733 500
Reposted fromcontigo contigo viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl