Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 03 2018

xchocolatex
4690 5f85
let it all go
xchocolatex
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaavooid avooid

April 24 2017

xchocolatex

wasbella102: “Cat” ~ Drawing by Cornelis Rudolf Hendrik

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianefretete23 nefretete23
xchocolatex
8248 9e64
Reposted frommartynkowa martynkowa vialovvie lovvie
xchocolatex
1590 b855
0493 6561
xchocolatex
7260 4a9c 500
xchocolatex
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viamyszkaminnie myszkaminnie
xchocolatex
4599 d290
Reposted frommentha mentha viarawwwr rawwwr
xchocolatex
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie

April 01 2017

6827 e91b 500
Reposted frommyfriendscallmemaury myfriendscallmemaury viakmj kmj

March 15 2017

xchocolatex
xchocolatex

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viapeasorela peasorela

February 16 2017

xchocolatex
9861 716d
xchocolatex
0760 bfe0 500
Reposted fromginnyvere ginnyvere viaodulekkocurek odulekkocurek
xchocolatex
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaodulekkocurek odulekkocurek
xchocolatex
xchocolatex
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viadieeine dieeine
xchocolatex
2836 ccbe
Reposted fromscorpix scorpix viadieeine dieeine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl